Često postavljana pitanja

Gdje mogu saznati više informacija o Dupuytrenovoj bolesti?

Vaš vam liječnik može dati dodatne informacije ili savjete o bolesti.

Hoću li oboljeti od Dupuytrenove bolesti na nekom drugom dijelu tijela?

Kod većine ljudi stanje je vidljivo samo na šakama. U vrlo rijetkim slučajevima nožni prsti i stopala mogu biti zahvaćeni sličnom bolesti nazvanom Ledderhose33. U još rjeđim slučajevima slična stanja mogu zahvatiti zglobove prsta (Garrodovi jastučići na zglobovima) i penis (Peyronijeva bolest)33.

Postoji li lijek za Dupuytrenovu bolest?

Trenutačno ne postoji lijek za Dupuytrenovu bolest. Za bolesnike s Dupuytrenovom kontrakturom dostupna su brojna kirurška i nekirurška liječenja2. Liječenje ovisi o različitim čimbenicima poput stadija i težine kontrakture, bolesnikove dobi i njegovog općeg zdravlja, zanimanja ili stanja kože dlana šake. Važno je da se bolesnici s Dupuytrenovom kontrakturom liječe jer što kontraktura duže potraje, to je veća mogućnost da kontraktura postane trajna jer se ligamenti fiksiraju u stisnutom položaju1.

Koji je prirodni tijek Dupuytrenove bolesti bez liječenja?

Većina bolesnika s Dupuytrenovom bolesti ne treba liječenje i može se pomno pratiti sve dok se ne promijene ili ne pogoršaju simptomi (poznato kao pažljivo čekanje)4. Međutim, stanje će se vratiti u manje napredan stadij bez liječenja kod približno 10% bolesnika1,18.

Utječe li Dupuytrenova bolest na život bolesnika?

Dupuytrenova kontraktura može često negativno utjecati na sposobnosti pojedinca da obavlja svakodnevne aktivnosti, kao što su vožnja, pranje ili rukovanje1.

Može li se Dupuytrenova kontraktura pojaviti u bilo kojem prstu?

Kod nekih se osoba Dupuytrenova kontraktura može razviti u više od jednog prsta – bolest najčešće zahvaća prstenjak i mali prst1. Dupuytrenova bolest je i obostrana, što znači da može zahvatiti šaku, ali u nekim slučajevima i obje šake1,18.

Što je Dupuytrenova kontraktura?

Dupuytrenova kontraktura jedan je od mogućih simptoma Dupuytrenove bolesti kada bolest uznapreduje. Do kontrakture dolazi kada je prst trajno savijen prema unutra, prema dlanu šake. Kod približno 25% bolesnika Dupuytrenova će se kontraktura nastaviti razvijati3.

Kako znam da imam Dupuytrenovu bolest?

Uvijek biste trebali zatražiti liječnički savjet. Međutim, prvi znakovi Dupuytrenove bolesti mogu biti zadebljanje ili udubljenje kože ili pojava malih izraslina ili kvržica u tkivu na dlanu šake. Kako bolest napreduje, moguće je vidjeti oblik tračka ispod kože kako se proteže od dlana šake do zahvaćenog prsta. Ako se pojavi kontraktura, zahvaćeni prst izgledat će kao da je povučen prema dlanu šake, tako da ga nije moguće potpuno istegnuti i može smetati ako, na primjer, stavljate šaku u džep1.

Što je Dupuytrenova bolest?

Dupuytrenova bolest progresivno je stanje koje zahvaća vezivno tkivo na dlanu šake i na prstima. Dupuytrenova bolest može trajno saviti prst prema unutra1,2. To se naziva Dupuytrenovom kontrakturom. Kada se Dupuytrenova kontraktura pojavi, zahvaćeni prst često utječe na sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti poput vožnje, umivanja, oblačenja ili rukovanja1.

Zdroje

 1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400
 2. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8
 3. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296
 4. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407
 5. Garcia-Guixé E, Fontaine V, Baxarias J, et al. Estudio antropológico, paleopatológico y radiológico de las momias localizadas en el almacen número 4 de la casa americana (el Asasif, Luxor, Egypt): proyecto monthemhat 2009. Available from: www.hottopos.com/rih20/garciaguixe.pdf Last accessed  04.09.14
 6. Flatt AE. BUMC PROCEEDINGS 2001; 14: 378-84
 7. Thurson A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77
 8. Thurston A. Dupuytren's disease or Cooper's contracture?: Kenneth Fitzpatrick Russell Memorial Lecture. ANZJ Surg 2003; 73(7): 529-35 
 9. Wilbrand, S. 2002. Dupuytren's contracture – features and consequences. Ada Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1130. 53 pp. Uppsala. ISBN 91-554-5262-0.
 10. Leclerq C(2000): Epidemiology. In Tubiana R, Leclerq C, Hurst LC. Dupuytren´s disease 53-58. Informa healthcare.
 11. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18
 12. Noble J, et al. J Bone Joint Surg 1984; 66: 322-5
 13. Hart MG and Hooper G. Postgrad Med J 2005; 81: 425-428
 14. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997; 24: 153-9
 15. Lund M. Acta Psychiatry Neuro/1941; 16: 465-92
 16. Geoghegan JM, et al. J Hand Surg Br 2004; 29: 423-6
 17. Arafa M, et al. J Hand Surg Br 1992; 17: 221-4
 18. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9
 19. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007; 89: 189-198
 20. Armstrong et al. J Bone Joint Surg [Br] 2000;82-B:90-4.
 21. Dias J, Braybrooke J. J Hand Surg 2006; 31(5): 514-521
 22. Summary of Product Characteristics July 2014
 23. Hurst LC et al. NEJM 2009; 361: 968-79
 24. Gilpin D et al. J Hand Surg. 2010;35A:2027–2038
 25. Diaz et al. Hand Clin. 2014; 33-38
 26. van Rijssen AL and Werker PMN. J Hand Surg Br2006; 31(5):498-501
 27. Foucher G et al. J Hand Surg 2003, 28B (5): 427-431
 28. van Rijssen AL et al. Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 469-477
 29. Badois FJ et al. Rev Rhum Ed Fr. 1993 30; 60(11): 808-13
 30. NICE guidelines. Radiation therapy for early Dupuytren's disease. November 2010
 31. Keilholz L et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 1996; 36(4): 891-897
 32. Seegenschmiedt MH et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 2001; 49(3): 785-798
 33. Rayan et al. Hand Clinics. 1999; 15(1):87-96